Język angielski specjalistyczny

5

Pracujesz w środowisku, w którym język angielski jest używany powszechnie?

5

Chcesz zadbać o rozwój swojego przedsiębiorstwa?

5

Przygotowujesz się do targów, negocjacji, konferencji biznesowych?

Kurs języka angielskiego specjalistycznego spełni Twoje oczekiwania. Zajcia dedykowane sm.in. pracownikom firm, instytucji oraz osobom zwizanym z konkretngrupzawodow. Celem kursu jest opanowanie kluczowej terminologii branowej oraz zasad gramatycznych, które pozwolna wykorzystanie jzyka angielskiego w codziennych sytuacjach w pracy. Jest to moliwe dziki zastosowaniu autorskiej metody nauczania oraz dostosowaniu materiału do konkretnej brany. Kurs języka branżowego bdzie odpowiedni dla osób dla których rozwój kompetencji jzykowych stanowi istotny element realizacji celów zawodowych. Jest to równiewspaniała inwestycja w przyszłość pracownika, który dziki sprawniejszej komunikacji bdzie mógł usprawniwspółprace midzynarodoww ramach firmy.

Specjalistyczne zajcia z języka angielskiego branżowego dotyczwielu obszarów takich jak np. biznes, prawo, IT, medycyna, inynieria. Decydujc sina kurs nabdziesz odpowiednich kompetencji jzykowych, które pozwolswobodnie komunikowasiz przedstawicielami danej brany.

Dla kogo kurs języka angielskiego specjalistycznego będzie odpowiedni?

Z

Pracujesz w międzynarodowej korporacji

Z

Chcesz zwiększyć kompetencję kadry

Z

Pracujesz w służbie zdrowia bądź studiujesz medycynę

Z

Pracujesz w sektorze prawa międzynarodowego, finansów lub księgowości

Z

Chcesz podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe i zwiększyć szanse na zatrudnienie

Z

Przygotowujesz się do egzaminów specjalistycznych, które pozwolą Tobie rozwinąć się w wybranych branżach

Do jakich egzaminów przygotowujemy?

W ramach języka angielskiego specjalistycznego przygotowujemy m.in. do egzaminów typu:

E

BEC ( preliminary, vantage, higher)

E

ICFE, BULATS, TOEIC,TOEFL, APTIS, ACCA

E

egzamin z języka angielskiego dla prawników-TOLES (foundation, higher, advanced)

E

egzamin dla branży medycznej: OET

E

egzaminy LCCI IQ: z zakresu języka angielskiego ogólnego ( JETSET ), Business English

E

metodyczne egzaminy dla nauczycieli języka angielskiego

E

egzaminy z zakresu księgowości i rachunkowości, egzaminy uprawniające do nauczania języka angielskiego: CELTA, TKT, DELTA, APTIS for Teachers

E

egzaminy resortowe MSZ , MON (STANAG 6001)

E

kompleksowe przygotowanie do konkursu / rekrutacji EPSO (the European Personnel Selection Office)

W ramach kursów specjalistycznych proponujemy kursy indywidualne lub grupowe. Realizujemy zajęcia „in-company” oraz oferujemy kompleksowe wsparcie firm m.in.: przeprowadzając audyty językowe, wsparcie podczas procesu rekrutacji, tłumaczenie dokumentów.