ENLA®

autorska metoda

Lata dowiadczezwizanych z pracdydaktycznzaowocowały stworzeniem mojego autorskiego, innowacyjnego programu nauczania ENLA. Sprawdzony sposób nauczania jzyka angielskiego gwarantuje maksymalne wykorzystanie potencjału Kursanta.

Wierz, e nauka jzyka to nieustanny proces, dlatego dbam o to, aby regularnie sprawdzawiedzKursantów, po to, aby poznane aspekty jzykowe nie umknęły, a dobrze znane, zostały utrwalone i nie poszły w niepamięć.

Na czym polega metoda nauczania ENLA® ?
Z

Kładziemy nacisk na indywidualne potrzeby Kursantów. Tempo pracy, materiały dydaktyczne dobierane są zawsze z uwzględnieniem możliwości Klienta

Z

Na pierwszych zajęciach przeprowadzamy diagnostykę kompetencji językowych. Pozwoli to nam ustalić wspólny cel do którego będziemy dążyć

Z

Skutecznie motywujemy do systematycznej pracy, tak, aby czas poświęcony na naukę języka angielskiego, przyniósł jak najwięcej korzyści na wszystkich płaszczyznach językowych, czyli na mówieniu, pisaniu, słuchaniu

Z

Przedstawiamy ścieżkę nauki, która będzie prowadziła do wspólnie obranego celu

Z

Regularnie mierzymy postępy w nauce, o których na bieżąco informujemy

Z

Dbamy o to, aby podczas konsultacji mówić poprawnie zarówno gramatycznie jak i leksykalnie

Z

Zapewniamy dostęp do platformy e-learningowej. Gromadzimy tam niezbędne materiały do nauki, z których można bez ograniczeń korzystać. Klientom oferujemy najnowocześniejsze rozwiązania

Oferta dobrana do potrzeb

odkryj MOC, która się kryje pod wybraną grupą docelową

E

Język angielski ogólny

Chcesz się swobodnie porozumiewać w języku angielskim? Zależy Tobie na tym, aby mówić, rozumieć i pisać w języku angielskim? A może przygotowujesz się do zdania certyfikatu?

E

Język angielski akademicki

Chcesz studiować w kraju anglojęzycznym? Zależy Tobie na zdaniu egzaminów wstępnych na studia brytyjskie? Swój rozwój zawodowy wiążesz z nauką?

E

Język angielski specjalistyczny

Pracujesz w środowisku, w którym język angielski jest używany powszechnie? Chcesz zadbać o rozwój swojego przedsiębiorstwa? Przygotowujesz się do targów, negocjacji, konferencji biznesowych?

Do wyboru 2 rodzaje zajęć

Język angielski ZDALNIE

pozwala podejść do nauki w sposób maksymalnie elastyczny, dostosowany do preferencji Klienta. Z takiej metody nauczania chtnie korzystajosoby prywatne lub zwizane z biznesem – dyrektorzy, managerowie, których grafik jest czsto nieprzewidywalny. Pracujemy na wybranym przez Klienta

systemie pracy zdalnej np. Skype, Zoom.

Język angielski STACJONARNIE

Wychodzc naprzeciw potrzebom naszych Klientów zapraszamy równiena stacjonarną naukę języka angielskiego. Zajcia odbywajsiw prestiowym budynku w samym centrum Warszawy przy ul. Przeskok 2. Komfortowe i nowoczesne biuro to idealne miejsce do pracy i nauki. Doskonała lokalizacja pozwala dojechana zajcia wszystkimi rodkami komunikacji miejskiej.

Szkolenia i warsztaty weekendowe

Proponujemy zajcia prowadzone w formie szkolelub warsztatów weekendowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb osób lub wikszych grup. To doskonała okazja do rozwinicia umiejtnoci jzykowych we wspierajcym i stymulujcym rodowisku. Zaangaowani lektorzy, nowatorskie metody nauczania połączone z dużą intensywnocizajęć dajznakomite efekty systematyzujc zagadnienia gramatyczne i leksykalne z jzyka angielskiego.