Język angielski akademicki

5

Chcesz studiować w kraju anglojęzycznym?

5

Zależy Tobie na zdaniu egzaminów wstępnych na studia brytyjskie?

5

Zależy Tobie na zdaniu egzaminów wstępnych na studia brytyjskie?

Kurs języka angielskiego akademickiego bdzie najlepszym wyborem dla Ciebie. W przyjaznej atmosferze bdziesz miał moliwość rozwinicia kompetencji jzykowych niezbdnych do odnalezienia siw midzynarodowym rodowisku akademickim. Kurs skierowany jest do osób, które szwizane z uczelniami wyszymi, bdszeroko pojtnauk. Obecnie jzyk angielski stosuje sipowszechnie jako midzynarodowy jzyk komunikacji np. podczas konferencji naukowych bdpublikacji w czasopismach naukowych. Podczas zajęć z języka angielskiego akademickiego poznasz specjalistyczne słownictwo stosowane na wybranym przez Ciebie kierunku studiów, co pozwoli Tobie na swobodnkomunikacjze specjalistami w zakresie konkretnych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych. Dziki temu bdziesz mógł aktywnie uczestniczyw rodowisku akademickim biorc udział w wykładach, konferencjach, dyskusjach, czy badaniach naukowych.

Dziki profesjonalnym zajciom z języka angielskiego akademickiego nabierzesz niezbdnej pewnoci siebie, która pozwoli Tobie rozwinąć skrzydła w wybranej dziedzinie nauki.

Dla kogo kurs języka angielskiego akademickiego będzie odpowiedni?

Z

Planujesz studiować w kraju anglojęzycznym

Z

Jesteś naukowcem, doktorantem, badaczem i przygotowujesz prezentacje lub publikacje naukowe w języku angielskim

Z

Przygotowujesz się do egzaminów specjalizacyjnych, doktoranckich, habilitacyjnych

Z

Przygotowujesz się do egzaminów wstępnych na uczelnie brytyjskie

Do jakich egzaminów przygotowujemy?

W ramach języka angielskiego akademickiego przygotowujemy m.in. do egzaminów typu:

E

BMAT, TSA, STEP, ELAT, CAT, OLAT, HAT, MLAT (egzaminy wstępne na uczelnie brytyjskie)

E

IELTS (Academic), PTE (Academic)

E

SAT, GRE (General, Subject)